2020-02-10

Polisen: Därför har inbrotten minskat

Grannsamverkan är främsta anledningen till färre inbrott enligt polisen.

Antalet bostadsinbrott fortsätter att minska i landet. Grannsamverkan och bekämpning av internationella brottsnätverk är den främsta förklaringen till nedgången enligt polisen.

Securityuser.com har nyligen rapporterat att bostadsinbrotten minskade med 14 procent under 2019 enligt ny preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet om antal anmälda brott. Sedan 2015 har antalet anmälda bostadsinbrott i Sverige totalt sett minskat med 36 procent, från 22 696 inbrott under 2015 ner till 14 626 under 2019. Statistiken avser både försök till och fullbordade bostadsinbrott i permanentbostäder. Minskningen har skett i alla polisregioner. Störst är minskningen i region Syd, som nu nått målet om en halvering sedan 2015. Där har bostadsinbrotten minskat med 50 procent.

Polisen menar att grannsamverkan är en särskilt effektiv metod för att förhindra inbrott och tror att det är den främsta förklaringen till minskningen av antalet bostadsinbrott i landet. "Grannsamverkan har bland annat implementerats i allt större omfattning i landets bostadsområden. Grannsamverkan stärker den enskilda och kollektiva förmågan att begränsa risken att utsättas för bostadsinbrott. En fortsatt utökning av grannsamverkan inom villaområden och inte minst flerbostadshus skulle sannolikt leda till att bostadsinbrotten minskar än mer", skriver polisen.

Polisen bedömer att internationella brottsnätverk ligger bakom hälften av alla bostadsinbrott som sker i Sverige och polisen menar att den lägger allt mer fokus på uppdraget att begränsa internationella nätverkens stöldturnéer i Sverige.

"Under de senaste åren har polisen ökat sin förmåga att identifiera brottsserier, tillämpa platsbaserade arbetsmetoder utifrån de lokala problembilderna samt genomföra nationellt underrättelsebaserade kontroller vid strategiska platser mot internationell gränsöverskridande brottslighet", skriver polisen.

– De här åtgärderna är ytterligare en del i förklaring till att det sker färre bostadsinbrott i Sverige, säger Damir Celebic, verksamhetsutvecklare mängdbrott vid Nationella operativa enheten.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan