2019-11-10

Polisen begär översyn av regelverk kring penningtvätt

Polismyndigheten har begärt en översyn av regelverket kring penningtvätt.

I sin hemställan anger Polismyndigheten att verksamhetsutövare ska kunna försäkra sig om att ha tillgång till och kunna följa ett transaktionsflöde i sin helhet vid användande av tredjepartstjänster, som exempelvis Swish och Bank-ID. Alternativt ska dessa tjänster täckas in av samma regelverk som bankerna har gällande kundkännedom och information, samt skyldighet att rapportera misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering.

– Finanspolisen har identifierat vad vi bedömer är en allvarlig brist och har därför skickat en hemställan om översyn av regelverket till regeringen, säger Nicklas Lundh, chef för finanspolissektionen vid Nationella operativa avdelningen.

Många tjänster som tredjepartleverantörer tillhandahåller kan idag användas för penningtvätt, antingen indirekt eller direkt.

– Som det ser ut nu behöver vi kontakta varje enskild bank och försöka följa pengarnas väg innan de omsätts. Information finns, men den är fragmenterad och det medför onödigt många frågor i flera led vilket gör att vi måste försöka lägga ett pussel som tar lång tid. Detta kan i förlängningen leda till att brottsvinsterna hinner omsättas, säger Nicklas Lundh.

Källa: PolisenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng