2020-02-15

Polis, tull och kustbevakning nöjda med ökad samverkan

Myndigheternas fördjupade samverkan innebär sampatrullering och gemensamma utsättningar.

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen har sedan 2018 ökat samverkan på uppdrag av regeringen, i går redovisade myndigheterna resultatet i en rapport.
– Nu ser vi förbättrat arbete på flera områden, säger Mats Löfving, chef polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Uppskattningsvis begås åtminstone 50 procent av bostadsinbrotten och ungefär 90 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner av internationella brottsnätverk. Stöldgods transporteras vanligtvis med fordon över gränsövergångarna, framförallt via färja mot Baltikum och Polen eller via Öresundsbron.

I februari 2018 gav regeringen Polismyndigheten i uppdrag att öka förmågan att bekämpa den typen av tillgreppsbrottslighet. Regeringen gav samtidigt Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att utveckla sin samverkan på området.

– Nu ser vi förbättrat arbete på flera områden, som bidragit till minskad kriminalitet i Sverige, om vi jämför med 2018. Till exempel när det gäller den operativa samverkan med andra myndigheter, både nationellt och internationellt, men även en förstärkning vid våra gränskontroller. Målet är att de här kriminella personerna inte ska komma in i landet, säger Mats Löfving.

Sampatrullering och gemensamma utsättningar är en del av det fördjupade samarbetet. Dessutom delar myndigheterna underrättelseinformation i ökad utsträckning och genomför gemensamma insatser. En av dem genomfördes i höstas och var en internationell insats i sju av Sveriges hamnar, som bland annat resulterade i anträffande av stöldgods, stulna lastbilssläp, narkotika, rattfylleri, spaning och gripande av båtmotortjuvar. 72 personer avvisades eller blev förvarstagna enligt utlänningslagen.

Sampatrulleringen innebar att myndigheterna prövat ny arbetsmetodik, benämnd TKP (Tull, Kust, Polis), två tulltjänstemän, två kustbevakningstjänstemän och två poliser har tillsammans bildat en operativ grupp.

– Vi har provat att samköra så kallade TKP-grupper vilket varit en framgångsrik arbetsmetod. Grupperna har genom det arbetet fått förståelse för respektive myndighets befogenheter och kunnat arbeta med en bredare ”verktygslåda”, säger Fredrik Holmberg, vikarierande generaltulldirektör, Tullverket.

Det myndighetsgemensamma arbetet kommer inte att upphöra i och med slutredovisningen av uppdraget, utan fortsätta och utvecklas framöver, uppger polisen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng