2019-05-16

Parkeringsvakter ska kunna beivra nedskräpning

Malmös kommunledning vill nu att staden får rätt att bistå polisen med att ingripa mot nedskräpning.

 Malmö stad vill få förutsättningar att motarbeta nedskräpning genom att ge staden, till exempel genom parkeringsvakter, möjlighet att utfärda en nedskräpningsavgift för den som skräpar ned. Deras sätt att hantera denna typ av brott ska följa polisens arbetssätt

För att få till en lagändring som gör detta möjligt har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att kommunledningen inom kort skriver till regeringen med en begäran.

– Vi försöker redan ändra folks beteende på ett positivt sätt genom informationskampanjer och genom att byta ut plastpåsar mot papperspåsar i torghandeln. Om någon ändå väljer att slänga skräp på gatan eller i parken så vill vi kunna hjälpa polisen att beivra det, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Nedskräpningen är ett allvarligt problem i Malmö, det skapar otrivsel och är olagligt. Genom att ge kommunalt anställda befogenhet att bötfälla den som skräpar ner i vår stad tror jag att det blir fler som kommer tänka sig för innan de skräpar ner. Alla har ett enskilt ansvar att inte skräpa ner i vårt Malmö utan istället använda de många papperskorgar som finns runt om i vår stad, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng