2020-05-18

MSB: Pandemin stärker människors beredskap inför framtida kriser

Pandemin har gjort att många känner sig bättre förberedda på att möta andra kriser i framtiden. Det visar en enkätundersökning från MSB.

Den pågående pandemin har gjort att en majoritet känner sig bättre förberedda på att möta andra kriser i framtiden. Det gäller framför allt en mental beredskap, men även en praktisk beredskap. 23 procent uppger att de har stärkt sin hemberedskap under krisen och 40 procent svarar att de planerar att stärka sin hemberedskap.

Det framgår av en första delredovisning av en webbaserad enkätundersökning som MSB låtit undersökningsföretaget Attityd genomföra mellan den 8 och 13 maj. Undersökningen baseras på svaren från cirka 1 000 respondenter.

Resultatet visar också att drygt 80 procent anser att allmänheten har tilldelats ett helt rimligt eller ganska rimligt ansvar för krishanteringen under pandemin.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng