2017-08-22

Över 10 000 färre anmälda bedrägerier första halvåret

Bluffakturor är en bedrägerityp där anmälningarna minskat.

Bluffakturor är en bedrägerityp där anmälningarna minskat.

Under första halvåret 2017 anmäldes 90 755 bedrägerier, vilket är en minskning med över 10 000 anmälningar jämfört med samma period 2016. Minskningen gäller både bluffakturor och datorbedrägerier visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).
En stor del av alla bedrägerier som anmäls är datorbedrägerier. Dessa minskade med 10 procent från 50 934 anmälningar första halvåret 2016 till 45 355 under första halvåret 2017. Ofta är dessa brott så kallade CNP-bedrägerier (Cards Not Present) som bygger på stulna kortuppgifter som används för köp online.

Bluffakturor står också för en betydande del av alla bedrägerier. I denna kategori minskade antalet anmälningar med 14 procent från 5 317 till 4 576. Det råder dock stor osäkerhet kring dessa siffror eftersom ett stort antal bluffakturor ibland anmäls som ett bedrägeri. I oktober 2016 registrerades exempelvis ett enskilt stort bluffakturaärende med ca 2 000 brott i region Stockholm.

även antalet anmälningar om bedrägerier med kontokort och med hjälp av internet minskade med 9 respektive 14 procent. I motsatts till det ökade antalet anmälningar om automatmissbruk med 5 procent medan den lilla brottskategorin investeringsbedrägerier såg en ökning med 88 procent från 44 anmälningar första halvåret 2016 till 81 anmälningar första halvåret i år.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan