2020-02-14

Otryggheten i kollektivtrafiken granskas

De som arbetar i kollektivtrafiken är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet.

Buss- och tågvärdar är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet. Nu ska Arbetsmiljöverket göra riksomfattande kontroller av hur arbetsgivarna förebygger hot och våld. Det kan exempelvis handla om att hyra in väktare på särskilt utsatta linjer.

Av totalt 696 anmälda arbetsplatsolyckor som ledde till sjukfrånvaro bland tåg- och bussvärdar under åren 2014–2018, orsakades 1 187 av hot eller våld (27 procent). Och när det gäller busschaufförer och spårvägsförare orsakades 390 av 2 086 sjukskrivningar av hot eller våld (19 procent). Genomsnitt för förvärvsarbetande i alla yrken är sju procent.

Nu gör Arbetsmiljöverket en särskild insats och ska göra kontroller mot omkring 300 arbetsplatser i landet.

– Bussförare och personal som jobbar ombord på tåg är utsatta för situationer som är särskilt riskfyllda. De ska arbeta i alla områden under alla tider, även stökiga helgnätter, och kontrollera biljetter. Därför är det viktigt att arbetsgivarna minimerar riskerna, säger Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör och projektledare för insatsen på Arbetsmiljöverket.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng