2020-02-13

Östermalm ska öka tryggheten efter sprängningen

Politikerna på Östermalm bjuder in till möte för att öka tryggheten.

Efter den stora sprängningen på Östermalm i januari har nu partierna i den lokala stadsdelsnämnden ställt sig bakom en gemensam skrivelse där de ger förvaltningen i uppdrag att, i samråd med polisen, utreda hur Östermalm kan bli tryggare.

I skrivelsen listas flera förslag på åtgärder som förvaltningen får i uppdrag att se över – fler synliga poliser och ordningsvakter i stadsdelen, fler säkerhetskameror på otrygga platser, trygghetsvandringar, ökad samverkan mellan boende och polisen för att förebygga inbrott och bättre belysning.

Initiativet är en reaktion på sprängningen på Gyllenstiernsgatan samt ett grovt ungdomsrån som inträffade i november förra året.

– Jag ser mycket allvarligt på de incidenter som skett den senaste tiden och jag har mött en del oroade medborgare under de gångna månaderna. Det här måste vi agera på politiskt. Jag vill ha nolltolerans mot otrygghet i stadsdelen och jag kommer använda alla verktyg för att åstadkomma det, säger Andréa Hedin (M), ordförande i stadsdelsnämnden, till StockholmDirekt.

Den 4 mars hålls ett stort möte för Östermalmsborna där man kommer informera om stadsdelens trygghets- och säkerhetsarbete. Till mötet har Andréa Hedin bjudit in Stockholms finansborgarråd, socialborgarråd, trygghetsborgarråd, polismästaren och lokalpolisen. Också alla partier från stadsdelsnämnden kommer närvara. Under mötet får Östermalmsborna tillfälle att ställa frågor till politikerna och polisen. De får också tillfälle att ge förslag på hur tryggheten på Östermalm kan öka.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng