2016-01-12

Oron för terrorism ökar bland svenskarna

Svenskarnas oro för den politiska situationen i världen fortsätter att öka. Särskilt oron för terrorism ökar. Liksom föregående år är det närmare 50 procent som tycker att Sverige snarast eller på sikt ska ansöka om medlemskap i Nato. Det visar MSB:s undersökning ”Opinioner 2015”.
Undersökningen har genomförts i MSB:s regi sedan 2009. 2015 års undersökning genomfördes som en webbenkät under perioden 21 oktober till 11 november 2015 och besvarades av 1 020 personer mellan 18 och 74 år. Vissa av de frågor som ställs har varit i stort sett likalydande sedan 1950-talet.

Samtidigt som Sverige ses som ett bra land att leva i minskar svenskarnas framtidstro och befolkningens oro för vad som händer i omvärlden ökar. Andelen som ser det som mycket eller ganska troligt att det inom fem år ska inträffa en terroristattack ökat med 20 procentenheter, från 37 procent 2014 till 57 procent 2015. Detta trots att mätningen genomfördes före terrorattackerna i Paris i november 2015. även oron för stora flyktingströmmar har ökat kraftigt sedan föregående år.

ökat stöd för militärt försvar
Stödet för ett militärt försvar har ökat signifikant från 2013, och drygt 60 procent anser 2015 i likhet med vad som gällde 2014 att vi absolut bör ha ett sådant. Andelen som anser att Sverige nog inte eller absolut inte bör ha ett militärt försvar, eller inte har någon åsikt i frågan är nu under 10 procent. Nästan 60 procent av befolkningen anser att statsutgifterna för Sveriges militära försvar bör ökas. Detta innebär att den ökning som noterades 2014 kvarstår, vilket utgör en fördubbling sedan 2012.

Vid undersökningen 2014 konstaterades ett paradigmskifte när det gäller opinionen för ett svenskt medlemskap i Nato. Det paradigmskiftet står sig även för undersökningen 2015. Andelen som är för att Sverige snarast eller på sikt bör ansöka om medlemskap i Nato är nu 49 procent och därmed drygt 15 procentenheter större än den andel som anser att Sverige även fortsatt bör stå utanför Nato.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng