2019-06-16

Ökning av brandskydd i bostäder

Brandvarnarförekomsten har ökat under åren och 2018 uppgav 94% att de har brandvarnare. Av dem har 94% svarat att minst en av dem fungerar. Kopplat till den nationella strategin för stärkt brandskydd finns målsättningen att 95% av alla bostäder ska ha fungerande brandvarnare innan år 2022. Målet bedöms vara möjligt att uppnå enligt en analys som MSB genomfört.

Enkäten visar att 80% av befolkningen har tillgång till släckredskap. 68% har handbrandsläckare vilket är en ökning från 59% i mätningen 2014. Det släckredskap som ökat mest är brandfilt. Vid förra mätningen hade 29% brandfilt hemma och i senaste mätningen var det 44%.

Vid en analys av undersökningen görs bedömning att målet att 75% av befolkningen ska ha handbrandsläckare år 2022 kommer att nås med nuvarande utvecklingstakt.

Vid mätningen 2018 såg vi att det i gruppen 18 till 29 år är extra tydligt att fler har tillgång till släckredskap än 2014. 2014 hade 60% tillgång till släckredskap och vid mätningen 2018 var det 73%.

– Det är positiva siffror. Enkätresultaten är ett underlag som vi kan använda för att se vad vi ska jobba vidare med och för oss att följa upp om vårt arbete går i rätt riktning, säger Patrik Perbeck, chef på enheten för stöd till kommunal räddningstjänst.

– Det visar även att de frågor vi driver via Aktiv mot brand ser ut att gå åt rätt håll. Vi verkar göra något rätt och som förmodligen har en positiv inverkan. Och det ska vi nu följa upp och även ta in i det fortsatta arbete med den nationella strategin för stärkt brandskydd för enskilda, fortsätter Patrik Perbeck.

De senaste mätningarna visar att det finns ett stort förtroende för räddningstjänst, ambulans och polis. I senaste mätningen ser vi att förtroendet ökar och det är fler som anger att de har mycket stort förtroende än ganska stort.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng