2020-07-03

Ökat samarbete mellan polisen och Kustbevakningen

Kustbevakningen ska kunna stödja polisen mer. Foto: Kustbevakningen

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att Kustbevakningen under vissa förutsättningar ska stödja Polismyndigheten med sjötransport, flygtransport och flygspaning. Tanken är att resurserna på så sätt ska användas effektivt vid insatser som terrorism.

– Polismyndigheten behöver i vissa situationer stöd från andra aktörer. Kustbevakningen förfogar över resurser och kompetens som kan utgöra ett mycket viktigt operativt stöd i maritim miljö. Myndigheterna har sedan länge en god samverkan men det har tidigare inte funnits någon särskild författ­ningsreglering på det här området. Det får vi nu, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Kustbevakningen har sedan 2006 lämnat stöd till Polismyndighetens insatsstyrka i form av specialutbildade båtförare. Den nya regleringen innebär att det i författningstext tydliggörs vilken typ av stöd som avses samt under vilka omständigheter stödet ska lämnas. Bland annat framgår att Polismyndigheten får begära stöd om resursen är nödvändig för ett effektivt genomförande av en polisiär insats mot terrorism.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng