2019-10-09

Ökat förtroende för polisen

Andelen med högt förtroende för polisen har ökat under de senaste två åren enligt Nationella trygghetsundersökningen, NTU.
– Det är positivt att förtroendet för polisen ökar, och även förtroendet för resterande myndigheter som vi frågar om, har ökat igen efter en minskning 2017, säger Maria Molin, projektledare, Brå.

Andelen personer som har mycket eller ganska stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete har ökat från 42 procent 2016 till 52 procent i 2018 års NTU. Resultatet är i linje med årets SOM-undersökning där förtroendet för polisen var på den högsta nivån sedan mitten av 1990-talet.

− Det är positivt att förtroendet ökar. Polisen genomgår nu en snabb utveckling där vi utökar antalet anställda och förstärker vår förmåga inom flera områden. Ett exempel är att vi håller på att anställa ytterligare 350 medarbetare som ska arbeta med sexualbrott, brott i nära relationer och brott mot barn. Den här typen av offensiva satsningar skapar förutsättningar för ett fortsatt högt förtroende, en ökad trygghet och en minskad brottsutsatthet. Men det krävs också att polisen och övriga delar av samhället tillsammans bedriver ett uthålligt och långsiktigt brottsförebyggande arbete, säger rikspolischef Anders Thornberg.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng