2019-05-30

Ökat antal sanktioner mot illegal arbetskraft

Det har skett en stor ökning av sanktioner mot arbetsgivare som anlitar arbetskraft utan tillstånd, det visar en ny rapport som överlämnats till regeringen.

– Att komma åt arbetsgivare som utnyttjar illegal arbetskraft skyddar både utsatta människor från att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare, och säkrar villkoren på arbetsmarknaden, säger Patrik Engström, chef för polisens nationella Gränspolissektion.

En lagändring 1 juli 2018 innebar att Polismyndigheten fick utökade möjligheter att genomföra inspektioner på arbetsplatser i branscher med särskild hög risk för att arbetskraft utan tillstånd används. Dessa kan i grova drag beskrivas som branscher som är ålagda att använda personalliggare. I flera av dessa är det mycket kontanter är i omlopp, till exempel fordonstvätt, restauranger, frisörer och liknande.

I rapporten för 2018, som lämnades in 24 maj, hittades 116 fall där ekonomiska sanktioner initierades med 556 100 kr i särskild straffavgift som resultat. Det kan jämföras med 86 fall och 290 100 kr året innan. 40 av förra årets fall ledde till åtal, och av dessa ledde 23 till böter på totalt 150 800 kr. Året innan handlade det om 29 fall varav 15 ledde till böter på 102 840 kr.

– Seriösa företagsägare som driver verksamhet enligt reglerna och betalar skattar och avgifter, kan inte konkurrera med priserna till konkurrenter som sänker sina kostnader genom att inte betala in avgifter. Som konsument bidrar man till osund konkurrens genom att köpa dessa företags varor och tjänster, säger Patrik Engström.

Källa: PolisenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng