2019-04-23

Ökat antal restvärdeinsatser under 2018

Under 2018 genomförde Brandskyddsföreningen Restvärderäddning nästan 11 000 uppdrag i samband med brand-, trafik och miljöskador i Sverige, bland annat i samband med sommarens skogsbränder.

– Det är glädjande att räddningstjänsten ser värdet av restvärderäddning. Ett ökat antal insatser innebär en stor samhällsnytta eftersom det bidrar till att minska kostnaderna, skadorna på miljön och lidandet för de drabbade, säger Jesper Boqvist, operativ chef på Brandskyddsföreningen Restvärderäddning.

Insatserna som görs av Brandskyddsföreningen Restvärderäddning kan bestå i sanering efter brand- och vattenskador, att rädda värdefulla föremål eller att skapa en hinderfri väg efter en trafikolycka. Restvärderäddning hade även en samordnande roll vid sommarens skogsbränder och bidrog med skadeinventering, analys av spridningsrisk samt planering av eftersläckning.

Förra året genomfördes rekordmånga restvärdeinsatser i Sverige – 10 915 uppdrag. Siffran skulle dock kunna vara högre; exempelvis kallar räddningstjänsten endast in restvärdeledare vid cirka 10 procent av alla byggnadsbränder i landet.

– En tidig restvärdeinsats är en förutsättning för att minimera konsekvenserna av en olycka eller naturkatastrof. Utvecklingen går framåt, men landets räddningstjänster behöver utbildas för att lättare kunna avgöra vilka olyckssituationer som kräver restvärderäddning, säger Jesper Boqvist.

Restvärderäddning har avtal med Sveriges samtliga räddningstjänster. Arbetet sker på uppdrag av de svenska försäkringsbolagen, samt enskilda företag och myndigheter såsom Trafikverket.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng