2019-12-05

Ökade möjligheter för brottsbekämpande myndigheter att använda finansiell information

Hovrättsrådet Eva Lönqvist har fått i uppdrag att utreda hur EU:s direktiv om finansiell information ska genomföras i Sverige.

– Arbetet mot penningtvätt, finansiering av terrorism och andra allvarliga brott med ekonomisk koppling är en prioriterad fråga för regeringen. Det här uppdraget kommer säkerställa att brottsbekämpande myndigheter har tillgång till finansiell information och stärka myndigheternas arbete med att bekämpa den här typen av brott, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Direktivet innebär bland annat att brottsbekämpande myndigheter ska ges tillgång till ett nationellt datasöksystem som förbättrar myndigheternas möjlighet att snabbt få information om var en viss person innehar bankkonton eller värdefack. Informationen ska få inhämtas om det behövs för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott.

Direktivet syftar vidare till att underlätta samarbetet mellan medlems­staternas så kallade finansunderrättelseenheter och öka dessa enheters tillgång till information som innehas av andra brottsbekämpande myndigheter.

Utredningen ska redovisas senast den 31 december 2020.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan