2018-03-08

Regeringen presenterade förslag på kamerabevakningslag

Med den nya lagen ökar möjligheterna att använda kamerabevakning på platser där det finns problem med brottslighet och ordningsstörningar.

Idag föreslog regeringen en ny kamerabevakningslag som innebär att fler slipper tillståndskravet och det blir lättare för till exempel polisen och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning.

Med den nya lagen ökar möjligheterna att använda kamerabevakning på platser där det finns problem med brottslighet och ordningsstörningar. Bland annat ska Polismyndigheten och kommuner enklare och snabbare kunna söka och få tillstånd till kamerabevakning för att bekämpa brott och öka tryggheten på offentliga platser. Det blir också lättare att få tillstånd till kamerabevakning på tåg och stationer och vid sjukhus.

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får dessutom möjlighet att under tre månader använda kamerabevakning utan tillstånd, för att till exempel motverka terrorbrott, grov våldsbrottslighet och narkotikahandel. I dag får myndigheterna bara kamerabevaka utan tillstånd i en månad.

Lagförslaget innebär att det även fortsättningsvis kommer att krävas tillstånd till kamerabevakning för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse, till exempel skolor, sjukvård och kollektivtrafik.

Färre omfattas av tillståndskravet
Förslaget innebär att kamerabevakning av till exempel butiker, köpcentrum, medieredaktioner och religiösa samfunds lokaler blir tillståndsfri. Tillstånd kommer inte heller längre att krävas vid bevakning i samband med jakt eller inom skogs- och jordbruk. Den personliga integriteten skyddas i stället av reglerna i EU:s nya dataskyddsförordning.

Datainspektionen föreslås bli ensam tillsynsmyndighet, något som förväntas skapa en mer enhetlig tillämpning av reglerna runt om i landet och leda till effektivare tillsyn. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och ska nu granskas av Lagrådet.

Lagen i korthet:

  • Den nya lagen kommer bara att vara tillämplig när kameror används på ett sätt som innebär personbevakning.
  • Kravet på tillstånd begränsas till myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.
  • Det blir lättare för Polismyndigheten och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning på offentliga platser, i brottsbekämpande eller trygghetsskapande syften.
  • Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får utökade möjligheter att tillfälligt använda kamerabevakning utan tillstånd vid risk för allvarlig brottslighet.
  • Möjligheterna att få tillstånd till kamerabevakning bland annat på tåg och stationer samt inom hälso- och sjukvården förbättras.
  • En upplysning införs om att det vid arbetsgivares kamerabevakning av arbetsplatser finns bestämmelser om förhandlingsskyldighet i lagen om medbestämmande i arbetslivet.
  • En och samma myndighet ska pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng