2018-06-16

Nytt justitieråd i Högsta domstolen

Regeringen har utnämnt advokaten Eric Runesson till justitieråd i Högsta domstolen.

Eric Runesson är sedan 1995 advokat och delägare i Sandart & Partners Advokatbyrå. Vid sidan av denna verksamhet har han varit styrelseledamot i Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut och är sedan 2014 ledamot i Sveriges advokatsamfunds styrelse. Han har även avlagt juris doktorsexamen vid Handelshögskolan i Stockholm och är sedan 2000 docent vid samma högskola.

Sedan 2016 är han adjungerad professor vid Stockholm Centre for Commercial Law. Eric Runesson har även skrivit artiklar och böcker i huvudsakligen civilrättsliga ämnen. Han tillträder som justitieråd den 3 september 2018.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan