2018-04-26

Ny webbaserad säkerhetsutbildning för förtroendevalda

I dag presenterade Stiftelsen Tryggare Sverige och Imagine Interactive Media en ny webbaserad och interaktiv säkerhetsutbildning riktad till förtroendevalda.

I Brottsförebyggande rådets senaste politikerundersökning uppgav 25 procent av de förtroendevalda i kommun, landsting, region och riksdag att de under 2016 utsatts för hot, våld och olika former av trakasserier i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag.

En kartläggning som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört på uppdrag av Justitiedepartementet och SKL visar också att många kommuner och landsting saknar beredskap för att såväl förebygga som hantera denna typ av brott mot förtroendevalda.

Mot bakgrund av detta har Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med utbildningsföretaget Imagine Interactive Media, tagit fram en webbaserad säkerhetsutbildning riktad till förtroendevalda.

Utbildningen innehåller information om risker och riskmiljöer som förtroendevalda kan ställas inför, samt konkreta tips och råd på hur man som förtroendevald kan arbeta och tänka förebyggande för att minska risken att drabbas. Vidare lyfter utbildningen fram möjligheter och rättigheter till hjälp, stöd och skydd vid utsatthet för brott.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng