2019-01-28

Ny version av handbok om informationspåverkan

MSB lanserar en ny version av ”Att möta informationspåverkan - handbok för kommunikatörer”.

Enligt MSB har påverkanskampanjer blivit allt mer sofistikerade och kan användas såväl i fredstid som i krig och berör våra myndigheters ansvar och roller.

− Målsättningen är att handboken ska stärka bevakningsansvariga myndigheter och andra berörda aktörers medvetenhet, kunskap och förmåga genom att på ett lättillgängligt, visuellt och praktiskt sätt presentera kunskap och metoder om hur informationspåverkan kan identifieras och mötas, säger Mikael Tofvesson, biträdande chef för den operativa avdelningen på MSB.

Handboken består av tre huvudsakliga delar och utgår från kommunikatörens roll och perspektiv:

  • Medvetenhet: Vad är informationspåverkan, hur används sårbarheter för att påverka samt hur vet jag när och om min organisation är utsatt?
  • Identifiera: Vad är syftet med informationspåverkan, vilka är de huvudsakliga teknikerna som används och hur hänger dessa komponenter ihop?
  • Möta: Hur arbetar jag förebyggande i min organisation, hur väljer jag rätt metod för att möta påverkan och hur tillvaratar organisationen erfarenheterna av att vara utsatt?

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan