2018-09-07

Ny tjänst ska underlätta för tryggare stadsplanering

Stiftelsen Tryggare Sverige lanserar en tjänst där stadsplanerare, arkitekter och tjänstpersoner inom 24 arbetstimmar kan få svar på frågan om i vilken utsträckning ett objekt har förutsättningar för att skapa en trygg miljö.

– Just nu finns ett större fokus kring att faktiskt bygga rätt från början. Det vill vi uppmuntra, och erbjuder därför aktörer möjlighet att snabbt och enkelt få feedback på exempelvis detaljplaner, säger kriminologen Marika Johansson vid Stiftelsen Tryggare Sverige.

Trygghetskonsekvensanalysen utgår från Stiftelsen Tryggare Sveriges modell med nio aspekter som påverkar de fysiska förutsättningarna för att en miljö ska kännas trygg. Granskningen omfattar det material som skickas in och kan exempelvis handla om objektets planritning, visionsbilder eller det som uttryckligen anges i text.

– Den svenska stadsplaneringsprocessen ger inga tydliga krav på att frågor som rör trygghet ska beaktas. Våra trygghetskonsekvensanalyser ger ett kunskapsbaserat underlag som kan vägleda aktörer genom processen, säger fil. dr. stadsplanerare Cornelis Uittenbogaard vid Stiftelsen Tryggare Sverige.

Syftet är att tjänsten ska användas som planeringsunderlag i stadsutvecklingsprojekt, arkitekttävlingar och ombyggnadsprojekt.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan