2019-02-20

Ny skrift ska få fler förtroendevalda att anmäla hot och hat

Hot och hat mot förtroendevalda har ökat, men många låter bli att anmäla. För att få fler förtroendevalda att polisanmäla har polisen tillsammans med SKL och Brottsoffermyndigheten tagit fram en ny skrift som lyfter fram fall som lett till fällande domar.

Undersökningar visar att förtroendevalda allt oftare utsätts för hot, hat och våld på grund av sitt politiska uppdrag. Färre än hälften av de som blivit utsatta väljer att rapportera till någon och ännu färre väljer att polisanmäla, visar Brottsförebyggande rådets undersökning (PTU).

Mot den bakgrunden ger Polismyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Brottsoffermyndigheten nu gemensamt ut skriften "Anmäl alltid hot, hat och våld". Skriften innehåller autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld och vilka skäl som har lett fram till fällande domar för gärningspersonerna.

Endast var femte polisanmäler
De förtroendevalda väljer främst att rapportera upplevelser av hot, hat eller våld till en säkerhetsansvarig inom partiet eller till någon inom den politiska församlingen. Endast var femte person gör en polisanmälan och då handlar det i högre grad om våld, skadegörelse och stöld än om hot och trakasserier.

– Vår förhoppning är att skriften ska bidra till att fler väljer att anmäla. En polisanmälan fyller flera viktiga funktioner. Förutom att en anmälan är nödvändig för att en gärningsperson ska kunna ställas till svars för brottet, ger anmälan en signal till samhället och rättsapparaten att ett beteende inte är godtagbart och kan vara brottslig, säger Daniel Godman, nationell samordnare på området grundläggande fri- och rättigheter inom polisen.

– Anmälan är också viktig för att kunna se hur en viss typ av brottsliget utvecklar sig över tid.

Varje anmälan har betydelse
Skriften ger råd till de förtroendevalda om polisanmälan och information om stöd till de förtroendevalda som har blivit utsatta för hot, hat och våld i samband med sitt uppdrag.

– Utan polisanmälan kommer utsattheten eller det presumtiva brottet inte att utredas eller bli föremål för rättslig prövning. Samma sak gäller för frågor om brottskadeersättning eller skyddsbehov. Genom skriften vill vi visa att varje anmälan har betydelse, samt synliggöra utsattheten, säger Daniel Godman.

Källa: PolisenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng