2016-07-04

Ny norm för områdesskydd på väg

SSF Stöldskyddsföreningen och SSEF Sveriges stängselentreprenörer har inlett ett samarbete kring framtagning av en ny norm för fysiskt områdesskydd som kommer att ersätta kapitlet områdesskydd i SSF 200 utgåva 4.

Den nya normen för områdesskydd kommer heta SSF 1087 och omfatta projektering baserat på risk- och behovsanalys. Stängselföreningens SSEF Handbok för montage och uppförande av stängsel kommer utgöra basen till den nya normen avseende det fysiska områdesskyddet. SSEF Tekniska kommitté förvaltar SSEF Handbok och ederar en ny upplaga varje år av handboken med materialkrav, anvisningar, råd och toleranser för fysiskt områdesskydd.

Ett områdesskydd i form av tex stängsel och grindar kan utföras på många olika sätt. Genom samarbetet mellan SSF och SSEF ger normen SSF 1087 kravställare, leverantörer och användare förutsättningar till att rätt perimeterskydd blir projekterat och monterat säger Håkan Hedlund, ansvarig för normer och regelverk på SSF Stöldskyddsföreningen.

Områdesskyddsbranschen är under mycket snabb utveckling nu från det traditionella stängslet till allt mer avancerade säkerhetslösningar. Detta kommer att ställa allt större krav på aktörerna i områdesskyddsbranschen både vad gäller att höja egen kompetens och att bidra till gemensamt kvalitetsarbete.

- Vi är mycket glada för att få möjligheten att tillsammans med Stöldskyddsföreningen nu vara med och bidra med Stängselentreprenörernas kunskaper och erfarenheter till den nya normen för områdesskydd, säger Simo Järvelöv, ordförande Stängselföreningens SSEF.

Mer information om utvecklingen av prSSF 1087 Områdesskydd – Klassning och utförande finns på respektive organisations websidor inom kort.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan