2019-10-20

Ny lagman i Förvaltningsrätten i Göteborg

Regeringen har utnämnt lagmannen tillika kanslichefen Helena von Braun till lagman i Förvaltningsrätten i Göteborg.

Helena von Braun är kanslichef i Förstärkningsstyrkan i Domstolsverket sedan 2012 och har sedan 2017 varit projektledare för Domstolsverkets migrationsprojekt. Dessförinnan arbetade hon först som rådman och därefter som lagman i Länsrätten i Hallands län. Hon har även flerårig erfarenhet som kanslichef och kommunjurist i Halmstads kommun och assessor i länsrätt och kammarrätt.

Helena von Braun tillträder som lagman den 1 januari 2020.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan