2019-08-18

NTT Security i samarbete med Europol för förbättrad cybersäkerhet

NTT Security, det specialiserade säkerhetsföretaget inom NTT Group, har tecknat ett samförståndsavtal med Europols European Cybercrime Centre (EC3). Avtalet är ett initiativ inom ramen för NTT Securitys arbete med att dela sin strategiska analys av hotbilder med branschpartners och brottsbekämpande organ, för att därigenom lyckas förhindra cyberbrott över hela världen.

Det nya samförståndsavtalet sätter ramarna för hur NTT Security och Europol ska utbyta strategisk information och data om hot med varandra, samt hur de ska dela information om trender inom cybersäkerhet eller bästa praxis inom branschen. Att bygga förtroende genom partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn är viktigt för NTT Security, som vill stärka sin relation till EC3 där Global Threat Intelligence Center (GTIC), numera ingår.

Flaggskeppsrapport
Som en del av avtalet kommer NTT Security att stödja EC3:s uppdrag att stärka bekämpningen av cyberbrott, och engagera sig i en rad relevanta områden. Till dessa hör att kunna bidra med insikter till Europols flaggskeppsrapport Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA). Det är en strategisk rapport om nya hot och utvecklingen inom cyberbrott. Rapporten innehåller också de viktigaste rekommendationerna för brottsbekämpning, så att beslutsfattare och tillsynsmyndigheter kan svara på cyberbrott på ett effektivt och samordnat sätt.

 – Europol arbetar med alla aspekter av cyberbrott, från att bekämpa botnät och spjutfiske (spear fishing) till cryptomining, cryptojacking och dark web. Därför förlitar sig Europol på samarbetet med säkerhetsspecialister från privata sektorn, så som NTT Security, för förbättrad strategisk information om säkerhetshot, säger Kai Grunwitz, Senior Vice President EMEA vid NTT Security.

– Vårt partnerskap med Europol förstärker den avgörande roll som underrättelsetjänsten spelar i kampen mot cyberattacker och hur vi, genom att arbeta tillsammans, kan göra den digitala världen säkrare för individer, företag och regeringar, kommenterar han vidare.

Samarbete viktigt
Steven Wilson, chef för EC3 vid Europol, tframhå¨ller att brottslingar i allt högre grad hotar medborgarnas och företagens digitala liv och att det därför är viktigt för det brottsbekämpande samhället att arbeta nära den globala industrins aktörer för att skapa en säker miljö på internet.

– Det är en ära att samarbeta med en av de bästa globala telekommunikationsaktörerna för att bekämpa cyberbrott. Jag är övertygad om att den höga tekniska kompetensen som NTT Security för med sig kommer att innebära en betydande fördel för vårt arbete. Den här typen av samarbete mellan Europol och privata aktörer i branschen är det mest effektiva sättet att säkra cyberrymden för europeiska medborgare och företag, säger han.

Europol är en av många partners som NTT Security samarbetar med. Andra partners inkluderar bland annat National Cyber Forensics and Training Alliance (NCFTA); Council of Registered Ethical Security Testers (CREST); Cyber Threat Alliance (CTA) samt Forum for Incident Response Team (FIRST).

Spetskompetens
NTT:s säkerhetsdivision är centrum för spetskompetens inom säkerhet på NTT. Med inbyggd säkerhet gmöjliggörs för NTT att leverera motståndskraftiga affärslösningar för kundernas behov av digital transformation. Med flera Security Operation Centers (SOC), sju FoU-centra och över 2 000 säkerhetsexperter, hanterar företaget hundratusentals säkerhetsincidenter varje år.

Centrum för samarbeten
Europol är Europeiska unionens brottsbekämpande organ. Med huvudkontor i Haag, Nederländerna, stöder Europol de 28 EU-länderna i deras kamp mot terrorism, cyberbrott och andra allvarliga och organiserade former av brottslighet. Med över 1 200 anställda använder Europol de mest moderna verktyg för att stödja cirka 40 000 internationella utredningar varje år. Europol fungerar som ett centrum för brottsbekämpningssamarbete, analytisk expertis och brottslig underrättelse.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng