2020-05-16

Nationellt bombdatacenter vid Noa

Ett nytt bombdatacenter som ska höja förmågan att förebygga, förhindra och hantera sprängningar ska inrättas. Bombdatacentret ska vara placerat vid nationella bombskyddet på Noa.

Regeringen har gett Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i uppdrag att öka samhällets förmåga att hantera explosiva varor samt förebygga och förhindra användning och den illegala införseln av dessa. 

Chefen för nationella operativa avdelningen har fattat beslut om inrättande av ett nationellt bombdatacenter, NBDC, och det ska vara placerat vid det nationella bombskyddet.

– Det nya bombdatacentret är en av flera åtgärder som görs för att komma tillrätta med användningen av explosiva varor som vapen i kriminella konflikter, och just nu pågår rekryteringen till det nya centret. Det är viktigt att vi stärker upp med bred förmåga och rätt kompetens, säger Marie Borg, chef nationella bombskyddet.

Uppdraget för NBDC är bland annat att kartlägga, bearbeta och analysera sprängämnesrelaterade händelser, biträda med teknisk kunskap i ärenden som kräver specialistkompetens och delge och stödja verksamheter med adekvat underrättelseinformation.

Centret bemannas i samarbete med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen och ska vara operativt från den 1 september, men verksamhet bedrivs redan i dag i begränsad omfattning.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan