2018-10-12

Nästan 1 av 30 båtägare har någon gång blivit av med båtmotorn

En Demoskopundersökning som SSF Stöldskyddsföreningen låtit göra visar dessutom att 3% av Sveriges båtägare någon gång blivit av med en båtmotor.

Fram till och med augusti i år har det stulits 1622 båtmotorer och 1 239 båtar i Sverige, enligt statistisk från Brottsförebyggande rådet (Brå). Mot hösten, när det blir mörkare och mindre folk i hamnar och i sommarstugeområden, blir det ofta enklare att stjäla båtar och båtmotorer som tagits upp för vinterförvaring.

Det tar bara några minuter att köra iväg båten eller båtmotorn på ett släp från en obevakad båtklubb, uppläggningsplats eller sommarstugeområde.

– Det finns en hel del man kan göra för att försvåra för tjuven som att t.ex. sätta ett kulhandskelås på släpet om båten står uppställd på tomten/båtklubben och DNA-märka båt och motor, säger Lina Nilsson expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen.

När det gäller hela båtar handlar stölderna ofta om beställningsjobb och många gånger lämnar båten landet mycket snart efter stölden. Båtmotorer och utrustning hamnar såväl utomlands som på andrahandsmarknaden här i Sverige.

– Genom Båtsamverkan har vi lyckats minska stölder av båt och båtmotorer runt om i landet. Båtsamverkan innebär bland annat att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar oavsett årstid på båtklubb/uppläggningsplats, säger Rino Carlsson, polis och nationell samordnare för Båtsamverkan.

SSF:s sex tips för en säkrare vinterförvarin:

  • Starta Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under alla årstider.
  • Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.
  • Båt, motor och utrustning bör märkas med Märk-DNA och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr.
  • Förvara din båtmotor inlåst. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
  • Lämna inget kvar i båten utan töm den på stöldbegärlig utrustning.
  • Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning m.m. så det snabbt kan anmälas om någonting blir stulet. Fotografera gärna!


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng