2018-08-05

MSB varnar för extrem brandrisk i södra och mellersta Sverige

Nu i helgen råder extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige, ungefär från en linje söder om Karlstad, Örebro och Stockholm.

MSB menar att läget är extremt allvarligt och brandriskvärdet är bland det högst uppmätta i Sverige.

”Vi uppmanar allmänheten att iaktta stor försiktighet. Var försiktig med all typ av eld, en liten gnista kan snabbt sprida sig och få allvarliga konsekvenser", skriver MSB.

Det handlar framför allt om att inte orsaka bränder i skog och mark, men också att inte orsaka händelser som gör att räddningstjänsten måste åka på onödiga uttryckningar.

– Förutom extremt höga brandriskvärden har vi dessutom en prognos med mycket starka vindar. Kombinationen innebär en större fara för liv och hälsa då området är tätbefolkat, säger Jakob Wernerman, operativ chef på MSB.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng