2018-05-19

MSB uppmanar kommuner att använda frivilliga försvarsorganisationer

”Frivilliga försvarsorganisationer är viktiga resurser för att förstärka ansvariga aktörer vid svåra samhällsstörningar”. Det skriver MSB som gett stöd för att ta fram den nya broschyren "Frivilliga försvarsorganisationer: förstärkning för myndigheter och kommuner".

De frivilliga försvarsorganisationerna har tagit fram broschyren "Du behövs - din insats gör skillnad" med stöd av MSB. Broschyren handlar bland annat om hur centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och räddningstjänster kan inleda eller fördjupa ett samarbete.

Broschyren ska bland annat användas i samband med Krisberedskapsveckan den 28 maj- 3 juni. Syftet är att informera enskilda hur de kan engagera sig för att stärka den egna och samhällets samlade beredskap. Den anknyter till utskicket av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som sänds ut till landets hushåll, där människor uppmanas att engagera sig frivilligt.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan