2018-09-09

MSB undersöker medborgares uppfattning om trygghet och säkerhet

Under vecka 36 skickas en enkät om individens uppfattning om trygghet och säkerhet till 43 600 personer i Sverige från Statistiska centralbyrån på uppdrag av MSB.

Enkäten innehåller frågor om allmänhetens uppfattning om utsatthet för olyckor och samhällsstörningar. Svaren ska användas för att kunna inrikta arbetet för ett säkrare samhälle där skadorna till följd av olyckor och kriser minskar. Det behövs bättre kunskap om hur befolkningen i olika delar av Sverige, i olika åldrar och med olika bakgrund, ser på sin egen trygghet och säkerhet och om vad som upplevs som hot och risker.

Resultatet kommer att presenteras på MSB:s webb för statistik efter årsskiftet. 42 kommuner har valt att delta med ett extra urval på 800 personer per kommun för att kunna inrikta det förebyggande arbetet i sin kommun.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan