SecurityUser.com

2017-10-09

MSB satsar 20 miljoner på forskning inom informationspåverkan

MSB finansierar minst två forskningsprojekt under högst fyra år inom området informationspåverkan. Utlysningen omfattar cirka 20 miljoner kronor och beräknad start för de forskningsprojekt som väljs ut är vid halvårsskiftet 2018.

Inom området informationspåverkan finns behov att utveckla kunskap om metoder för att identifiera, analysera och möta informationspåverkan som kan ha en negativ påverkan på och riskerar att hota våra grundläggande värden, som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter

Det finns också ett behov av kunskap som kan ge vägledning om vilka sårbarheter som kan utnyttjas i det öppna samhället för att underminera våra demokratiska fri- och rättigheter.

Inriktningarna i utlysningen är informationspåverkan mot Sverige från statsaktörer och islamistisk informationspåverkan i Sverige.

En forskningsutlysning med temat informationspåverkan är öppen för forskare knutna till ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut mellan 5 oktober och 14 november.

Källa: MSB


Leverantörer
Till toppen av sidan