2018-06-22

MSB och SKL överens om krisberedskap

Det finns sedan 2013 en överenskommelse mellan MSB och SKL om kommunernas arbete med krisberedskap. Den nya kommunöverenskommelsen handlar om kommunernas arbete med civilt försvar. Det är även nytt att landstingen har en egen överenskommelse.

– Det vi särskilt vill lyfta fram är att vi inte bara pekar på vad kommuner och landsting ska göra, säger Dan Eliasson, utan även vad staten måste göra. Vi ska stödja kommuner och landsting i deras arbete, inte bara finansiellt utan framförallt praktiskt – genom att tidigt involvera kommuner och landsting för att tillsammans utveckla vägledningar och utbildningar.

Tre prioriterade uppgifter
Enligt överenskommelserna ska MSB och andra myndigheter stödja kommuners och landstings arbete med civilt försvar. Kommuner och landsting ska involveras och bidra i arbetet. Åtgärderna ska påbörjas och i vissa fall genomföras under perioden 2018 fram till 31 december 2020.

Stödet är inriktat på tre uppgifter:

  • Kompetenshöjning inom totalförsvar
  • Säkerhetsskydd
  • Krigsorganisation och krigsplacering

Om kommunöverenskommelsen

• Kommunerna ska dela på 100 miljoner för arbetet med civilt försvar. Detta läggs till de 300 miljoner som delas ut till kommunerna årligen för krisberedskapen.

• Kommunerna får ersättning baserat på invånarantal, vissa får högre ersättning baserat på geografiskt läge.

• Ersättningen betalas ut den 30 juni 2018, 2019 och 2020.

Källa: MSBLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng