2018-01-30

MSB identifierade 25 områden med betydande översvämningsrisk

MSB har under 2017 genomfört en översyn av områden med betydande översvämningsrisk i Sverige. Till skillnad från den första identifieringen av områden ingår nu havskusten i analysen vilket har lett till att flertalet nya områden har tillkommit. Totalt har 25 områden identifierats.

Under 2017 har MSB genomfört översynen av områden med betydande översvämningsrisk i Sverige. Den första analysen av områden utfördes 2011, då 18 områden utmed vattendrag och sjöar i Sverige identifierades. Vid den här översynen har även risker för översvämning vid havskusten analyserats, det har lett till att flertalet nya områden har tillkommit. Översvämningar från skyfall ingår dock inte i bedömningen.

Arbetet enligt översvämningsdirektivet fortsätter och under 2018 kommer MSB att ta fram detaljerade kartor för de nya områdena som identifierats. Under 2019 har länsstyrelserna uppdraget att ta fram riskkartor för områdena. Risk-hanteringsplaner, med mål för att hantera översvämningsriskerna kommer sedan att tas fram av länsstyrelserna 2020-2021.

Läs mer om MSB:s översyn här: 
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Naturolyckor_klimat/oversvamning/Oversvamningsdirektivet/Rapporter/%c3%96versyn%20av%20omr%c3%a5den%20-%20Slutrapport.pdfLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng