2018-08-02

MSB: Brandrisken är fortsatt extrem i delar av landet

Bränderna och brandrisken är inte över även om det regnar lokalt. MSB varnar för att det råder ”extremt hög risk för brand i sydvästra Sverige och delar av Norrland”.

– Det pågår fortfarande flera allvarliga skogsbränder. Hantering av pågående bränder är dock stabil och just nu gynnsam bland annat tack vare regn i helgen och goda insatser från räddningstjänst och frivilliga, både de som arbetar på marken och i luften. Det är fortfarande torrt på djupet i marken och det regn som kommer torkas snabbt upp vid uppehåll, säger Mikael Tofvesson, biträdande chef på MSB:s operativa avdelning.

MSB har fortsatt hög beredskap för att snabbt släcka nya skogsbränder. Det finns en samordningsstab på nationell nivå och en nationell taktisk resurs som består av tio helikoptrar placerade i Växjö, Luleå och Oslo.

– Det internationella stödet är kvar men delar avvecklas successivt allteftersom behovet förändras. Vi har dialog med EU:s civilskyddsmekanism om att få stöd igen från skopande flygplan om behov uppstår och bedömer att vi har goda chanser att få det, fortsätter Mikael Tofvesson.

MSB gick den 30 juli ut med rekommendation om att eldningsförbud ska anpassas efter lokala förhållanden. Den tidigare rekommendationen om skärpt eldningsförbud återtogs på grund av att brandriskprognoser visar på stora regionala och lokala variationer och efter dialog med kommuner och länsstyrelser.

Källa: MSBLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng