2019-03-18

Moln och mobila enheter är de svagaste länkarna i företagsnätverk

59% av de IT-anställda uppger att verksamheten inte har fullgott skydd mot mobila hot. Foto: Calaiimage

Hackare riktar i allt högre grad in sig på de svagaste och minst skyddade delarna i en verksamhets IT-infrastruktur, vilket ofta är offentliga moln och mobila enheter. Det visar 2019 års säkerhetsrapport från Check Point.

Rapporten belyser även de viktigaste trenderna inom IT-säkerhetshot under 2018, som cyberkriminella använder för att komma åt verksamheters moln och mobila enheter. Rapporten visar också vad IT- och säkerhetsavdelningar är mest oroliga för när det gäller moln och mobila enheter.

Resultaten visar att 18% av de globala verksamheterna hade en molnrelaterad säkerhetsincident under det förra året. De vanligaste incidenterna var dataförluster eller dataintrång, kontokapningar och att de drabbades av skadlig kod. Samtidigt anser 30% av IT-personalen att molntjänstleverantören ansvarar för säkerheten. 

Felaktigt konfigurerade molnplattformar utgör störst säkerhetsrisk. IT-anställda uppger att felaktigt konfigurerade molnplattformar, som i sin tur kan leda till dataförluster eller dataintrång, utgör den största risken (62%), följt av obehörig tillgång till molnresurser (55%), osäkra gränssnitt och API:er (50%), samt kapning av konton eller datatrafik (47%).

59% av de IT-anställda uppger att verksamheten inte har fullgott skydd mot mobila hot. En majoritet av verksamheterna har inte någon mobil säkerhetslösning på plats som kan identifiera de viktigaste mobila hoten, som exempelvis skadlig kod specialiserad på mobila enheter, falska eller skadliga appar, man-in-the-middle-attacker och sårbarheter i mobilsystemen.

Endast 9% av de IT-anställda anser att hot mot mobila enheter är en betydande säkerhetsrisk. Idag kan skadlig kod sprida sig från oskyddade mobila enheter till verksamheters interna eller molnbaserade nätverk och utnyttjar därmed den svagaste länken i verksamhetens IT-skydd.

– Bland resultaten framkommer att medvetenheten om vilka hot verksamheterna står inför är låg. Nästan 20% av verksamheterna har upplevt en molnrelaterad säkerhetsincident under det gångna året, vilket tydligt visar att cyberkriminella letar efter dessa säkerhetsbrister. Genom att granska och belysa denna utveckling i rapporten kan verksamheter få en bättre förståelse för hoten de står inför och hur de kan hindra dem från att påverka verksamheten, säger säger Åsa Edner, Sverigechef på Check Point. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan