2012-01-09

Mobil marknad växer

Övergången från analog video till nätverksvideo förväntas driva tillväxten på över 7 procent för den mobila videoövervakningsmarknaden för tåg och spårvagnar under de kommande fem åren. Det konstateras i en global marknadsrapport från IMS Research.
Den ökande tillgången och användningen av hybrid-DVR:er är en av de viktigaste faktorerna som driver övergången från analogt till nätverksvideo när det gäller tåg och spårvagnar. Historiskt sett har hybrid-DVR:er haft liten påverkan på den mobila videoövervakningsmarknaden eftersom de dominerande analoga kamerorna gjort att hybrider inte använts.
Under 2009 och 2010 släppte ett antal av de större tillverkarna mobila hybrid-DVR:er och det har underlättat för fler nätverkskameror i tåg och spårvagnar.
Enligt Olivier Philippou som har skrivit IMS-rapporten, så kommer tågindustrin ta till sig nätverksvideo i mycket snabbare takt än andra transportfordon som till exempel polisbilar och transit-bussar.
– Marknaden för nätverkskameror i tåg och spårvagnar kommer att växa med mer än 20 procent de kommande fem åren, säger han.
IMS Research tror att intäkterna för nätverkskameror kommer att vara större än intäkterna för analoga kameror 2015 när det gäller tåg och spårvagnar Däremot kommer analoga kameror leda med fyra mot en när det gäller antal levererade enheter.

Källa: SecurityWorldHotel.com

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan