2020-08-05

Minskat antal drunkningsolyckor

Tio personer miste livet i drunkningsolyckor i juli.

Efter den dystra noteringen med det högsta antalet omkomna i drunkningsolyckor under hela 2000-talet i juni (27 personer) miste 10 personer livet under juli ­­– vilket är det lägsta för månaden under 2000-talet.

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över omkomna i drunkningsolyckor visar att 10 personer mist livet under juli i år jämfört med 17 personer under juli 2019. Totalt under året har 54 personer omkommit till och med sista juli 2020 jämfört med 41 personer motsvarande period 2019.

Juli är normalt den mest olycksdrabbade månaden på året med ett medeltal på 26 personer som omkommer. Att antalet omkomna i juli är relativt lågt kan till viss del förklaras med att juli 2020 enligt SMHI varit kallare och haft mer nederbörd än normalt i nästan hela landet, menar Svenska Livräddningssällskapet.

De flesta drunkningsolyckorna går att undvika genom förhållandevis enkla åtgärder och Svenska Livräddningssällskapet uppmanar till försiktighet och eftertänksamhet vid nästa besök till badet eller båtturen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng