2018-12-05

Marknaden för säkerhetselektronik omsätter globalt 31 miljarder dollar

Allt fler har förstått värdet av cybersäkerhet under 2018.

Memoori har publicerat en ny rapport om passerkontroll, inbrottslarm och videoövervakning från 2018 till 2023 och den behandlar alla faktorer som påverkar säkerhetsbranschens framtid.
Den innehåller mycket intressant information för den som vill veta hur det globala marknaden ser ut och vad som driver den. 

Den totala världsproduktionen av fysiska säkerhetsprodukter under 2018 är cirka 31,55 miljarder dollar (fabrikspriser) och marknaden väntas nå 44,25 miljarder dollar år 2023. Det innebär en årlig tillväxttakt på 7,2 procent under de kommande fem åren.

Kina står för cirka 31 procent och är den största enskilda marknaden för fysiska säkerhetsprodukter. Landet har ökat sin andel med nästan 50 procent under de senaste sju åren.

– Produkter för videoövervakning har varit mest bidragande här, med snabb marknadstillväxt på grund av en byggboom och safe city-projekt inom den offentliga sektorn, säger James McHale, CEO, Memoori.

Men väldigt lite av denna stora växande marknad har gynnat tillverkare från väst då de inte lyckats skapa en solid affärsbas i Kina.

– I stället har vardera de två kinesiska tillverkarna, Hikvision och Dahua, en försäljning på över 5 miljarder dollar och är så stora att de kan sänka priserna till en nivå som de flesta västerländska tillverkare inte kan konkurrera med, kommenterar James McHale.

14 företag står för 57 procent
I rapporten framgår att det nu finns 14 företag som omsätter mer än en miljard dollar på fysiska säkerhetsprodukter (vi kallar dem Grupp A-bolag) och tillsammans omsätter de ungefär 18 miljarder dollar under 2018.

Hikvision, Dahua och Axis Communications driver på denna grupp och fusionen mellan Thales och Gemalto har resulterat i ett nytt megastort företag inom id-hantering och biometri. Nettoeffekten är att Grupp A kraftigt har ökat sin omsättning och genomsnittsförsäljningen är över 1,2 miljarder dollar. Tillsammans står de för 57 procent av marknaden för fysisk säkerhet.

Inskränkthet hämmar tillväxt inom passerkontroll
Passerkontroll är fortfarande mycket mindre än videoövervakning och även mindre konkurrensutsatt, men konsolidering skapar en mer konkurrenskraftig miljö och med den kommer självförtroendet att ta nästa steg och anta utmaningen att omfamna ny teknik som kommer att ge bättre resultat, enligt rapporten.

– Men om tillverkare föredrar att fortsätta vara inskränkta och proprietära så ger det inga bra förutsättningar för fortsatt tillväxt, eftersom traditionella proprietära system innebär begränsade valmöjligheter för kunden och mindre möjligheter till integration och skalbarhet, säger James McHale.

Cybersäkerheten har fått genomslag
2018 är året då alla spelare i den fysiska säkerhetsbranschen äntligen förstod att cybersäker- hetshotet kan orsaka dem stor skada. Ägare och de som sköter byggnader – och inte minst de som har stora fastigheter – måste veta att tillverkare och installatörer helt förstått vad som krävs för att minska sårbarheten och se till att det tillämpas på deras utrustning och system.

Förvärv för över 7 miljarder dollar
Rapporten visar också att fusioner och förvärv inom fysisk säkerhet uppgick till totalt 7,33 miljarder dollar (en ökning med 16 procent jämfört med 2017), vilket ser ut som början på en ny tillväxtvåg. Branschens struktur är fortfarande mycket splittrad med hundratals småföretag som får det allt svårare att konkurrera och det ser ut som att den allmänna trenden – med fler fusioner, förvärv och större sådana – är oundviklig under de närmaste fem åren. Dock lär det ske med en blygsam tillväxttakt.

Genomsnittsstorleken på förvärven ökade från 100 miljoner dollar år 2010 till 150 miljoner dollar år 2015. I år är genomsnittet cirka 160 miljoner dollar (justerat för Gemalto-fusionen).

Teknikdrivna förvärv

Antalet förvärv inom intervallet 50–150 miljoner dollar har ökat och mångfalden av produkttyper har också ökat. En fjärdedel av förvärven i år har varit internationella. Under de senaste fem åren har huvudorsaken till förvärv varit geografisk expansion, men i år har förvärv av teknik varit den vanligaste förvärvsorsaken. 62 procent av förvärven var köp av amerikanska bolag och de flesta av dem var inhemska affärer.

Fotnot:Rapporten ”The Physical Security Business 2018 to 2023; Access Control, Intruder Alarm & Video Surveillance” drar viktiga slutsatser baserat på fakta och visar vad som formar säkerhetsbranschen. Rapporten, som levereras som PDF, innefattar 329 sidor med 43 diagram och tabeller kostar bara 1 750 dollar (en användarlicens).

För info och beställning, gå till www.armedia.seLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng