2019-12-24

Marknaden för säkerhetslösningar på väg mot 400 miljarder dollar

Enligt marknadsundersökningsföretaget Marketsandmarkets omsatte den globala marknaden för fysiska säkerhetslösningar 257,9 miljarder dollar och beräknas nå 397,6 miljarder dollar år 2024, baserat på en beräknad genomsnittlig årlig tillväxt på 9 procent under prognostiden fram till 2024. I beräkningen ingår, förutom lösningar med säkerhetssystem även system för brandskydd.

Tillväxtfaktorer som Marketsandmarkets framhåller växande global brottslighet och terroristaktivism samt ökat medvetande om betydelsen av säkerhet. Snabb utveckling inom trådlös teknik för branddetektering och eskalerande efterfrågan på gör-det-själv och spionkameror räknas också in som tillväxtfaktorer.

Produktmarknaden för säkerhetslösningar för brandskyddssystem förväntas ha den största andelen 2019, enligt rapporten. Företag över hela världen har ökat sina utgifter för brandskyddsåtgärder för att öka säkerheten när det gäller kritisk infrastruktur samt för att minska riskerna för människors liv. Nya intelligenta sensorer har nätverksfunktioner, där en grupp sensorer och detektorer enkelt kan kommunicera genom styrenheter, vilket leder till ökad effektivitet i brandskyddssystem, menar rapportförfattarna.

Den högsta genomsnittliga årstillväxten under prognosperioden kommer att finnas i Asien och Stillahavs-regionen (APAC), eftersom många regeringar har fastställt säkerhetsnormer för olika sektorer och genomförandet av dessa policyer skapar en betydande efterfrågan på säkerhetssystem i framtiden. Dessutom förväntas de tekniska och ekonomiska framstegen i APAC-regionen driva på den totala efterfrågan på marknaden för säkerhetslösningar.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng