2018-04-05

Många kommuner saknar samordnare för brottsprevention

Malin Jonsson, utredare och Karin Svanberg, enhetschef på Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs/Brå

Många kommuner saknar en samordnare som arbetar med brottsförebyggande frågor. De samordnare som finns, arbetar ofta med ett antal andra uppgifter utöver det brottsförebyggande. Näringslivet har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet som behöver förstärkas för att skapa effektivitet. Det skriver Brottsförebyggande rådet (Brå) i sin rapport om det brottsförebyggande arbetet i Sverige.

Det brottsförebyggande arbetet prioriteras i olika grad hos polis, kommun och andra aktörer. Det varierar över landet och många kommuner saknar en samordnare som arbetar enbart med brottsförebyggande frågor. De utmaningar som finns idag med utsatta områden, organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism kräver tydliga prioriteringar av det brottsförebyggande arbetet.

– Det finns risker för negativa utvecklingsspiraler med ökad brottslighet och otrygghet. Inte bara i de områden där det redan idag är problem med brott och ordningsstörningar, utan även i fler kommuner och stadsdelar, säger Malin Jonsson, utredare, Brå.

Näringslivets roll viktig
Det finns flera goda exempel på näringslivs- och civilsamhällesmedverkan i brottsförebyggande arbete, särskilt på lokal nivå, men det finns fortfarande stor utvecklingspotential på området. Näringslivets roll kan förstärkas på nationell nivå med fler strategiska initiativ, vilket också kan stärka förutsättningarna för de lokala aktörerna.

Förslag för ökad prioritet
Det finns flera möjligheter att öka prioriteringen av det brottsförebyggande arbetet.

– Man kan till exempel visa på goda exempel på framgångsrikt arbete. Många aktörer ser de självklara vinsterna med att arbeta förebyggande i stället för att ta hand om kriminalitetens effekter, men alla vet inte hur de ska göra. Brå sprider goda exempel på flera sätt och kommer dessutom förse lokala politiker med beslutsstöd efter valet i höst. Trygghetsfrågorna har stort fokus nu och då vill vi erbjuda vår kunskap för dem som vill stärka arbetet och se till att det får så god effekt som möjligt, säger Karin Svanberg, enhetschef, Brå.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng