2018-08-12

Många fler omkomna i drunkningsolyckor i juli

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkningsolyckor visar att 35 personer mist livet under juli i år jämfört med 12 personer under juli 2017.

Från årets start till sista juli har totalt har 97 personer omkommit i drunkning, jämfört med 66 personer under samma period 2017. Inte sedan sommaren 2014 har lika många personer omkommit i juni och juli och inte sedan 2003 har antal personer fram till och med juli varit lika högt.

Andra år som sticker ut vid en historisk jämförelse är 2006 då 66 personer miste livet under juni och juli samt 1994 då hela 73 personer förolyckades vid drunkníngsolyckor för samma period.

– Antalet omkomna i drunkningsolyckor i juli är förskräckligt högt. I år sticker det förmodligen ut extra då det extrema vädret lockat fler “sällan”-badare till sjöar och andra vattendrag för att svalka sig. För dessa är det än viktigare att ta fasta på och tillämpa de enkla men livsviktiga råd för ett så tryggt och säkert bad som möjligt, säger Karin Brand, Generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng