2018-05-23

Majoriteten av poliserna anser sig vara underbemannade

Åtta av tio poliser anser att de sällan eller aldrig har rätt bemanning i förhållande till kraven på verksamheten, visar en undersökning Novus Opinion gjort på uppdrag av Polisförbundet.

– Det här är inte bara en arbetsmiljöfråga för poliser. Det påverkar också allmänheten, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

I undersökningen som gjorts bland Polisförbundets medlemmar uppger fyra av tio poliser att polisbristen leder till att högprioriterade ärenden prioriteras ner och att ärendehögarna växer.

– Poliser i undersökningen vittnar också om att det brottsförebyggande arbetet blir lidande, att planerade jobb i yttre tjänst inte blir av och att spaningsuppdrag inte fullföljs för att man är för få, säger Lena Nitz.

Var fjärde polis i undersökningen uppger att man någon gång det senaste året varit tvungen att klara sig själv i en kritisk situation utan tillgång till förstärkning. Av fritextsvaren framgår att vissa varit ensam polis på plats medan andra refererar till situationer där man av olika skäl inte kunnat få hjälp av kollegan.

Att poliser av olika skäl hamnar i dessa ”ensamsituationer” får inte bara konsekvenser för den enskilde polisens säkerhet. En polis i underläge medför också i extremfallet en risk för allmänheten när polisen inte kan ingripa på ett säkert sätt – eller i värsta fall inte kan ingripa alls.

Av undersökningen framgår också att polisbristen leder till att övertidsarbetet ökar och att knappt hälften av poliserna fått så mycket utbildning som de enligt Polismyndighetens egna föreskrifter ska ha.

– Alltför många poliser lämnar yrket i förtid för bättre löner och bättre arbetsförhållanden i andra branscher. Kommer vi inte tillrätta med polisers dåliga arbetsvillkor kommer avhoppen fortsätta, säger Lena Nitz.

Om undersökningen
Åtta av tio poliser (78 procent av 1 769 svarande) anser att de sällan eller aldrig har rätt bemanning i förhållande till kraven på verksamheten Av de närmare 1 400 poliser som svarat att det sällan eller aldrig finns tillräckligt med personal vittnar nästan åtta av tio (76 procent) om en känsla av otillräcklighet. 43 procent har svarat att personalbristen leder till att högprioriterade ärenden prioriteras ner och 42 procent att den leder till att ärendehögarna växer.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng