2018-07-22

Majoriteten anser att det bör finnas promilleregler för elcyklar

Sex av tio svenskar vill införa en promillegräns för elcykel, enligt en undersökning från Yougov på uppdrag av försäkringsbolaget If.

Det finns ingen promillegräns för att framföra en cykel, de gäller bara för motordrivna fordon. Sätter du dig däremot på en moped gäller samma regler för om du kör bil: Du får inte köra med över 0,2 promille alkohol i blodet.

Rattfyllerireglerna gäller dock inte för vissa typer av elcyklar. Du kan köra med alkohol i kroppen så länge som motorn på din elcykel har en effekt på högst 250 watt och endast förstärker kraften från tramporna och inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim.

– Det här tycker vi är olyckligt. Alkohol i kombination med elcykling är aldrig en bra idé. Ditt omdöme försämras när du är berusad, samtidigt som du kommer upp i höga hastigheter. Det kan bli väldigt farligt, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

Enligt en undersökning från If anser sex av tio (61 procent) att det borde finnas en promillegräns för elcykel.

En studie som Statens väg och transportforskningsinstitut presenterades tidigare i år visade att av 236 cyklister som omkommit 2007-2015 hade 27 hade alkohol i blodet. 156 hade inte alkohol i blodet och för de resterande 53 cyklisterna var förekomsten okänd.

De alkoholpåverkade cyklisterna var oftare män och något yngre än de icke alkoholpåverkade. När det gäller singelolyckor förekom alkoholpåverkade cyklister främst på natten. I flera av kollisionsolyckorna som skedde i mörker saknade cyklarna belysning.

– I takt med att elcykelanvändandet blivit allt mer populärt, befarar jag att vi kommer att se en ökning av den här typen av olyckor, säger Dan Falconer.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av marknadsundersökningsföretaget Yougov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 23 april – 2 maj 2018 genomfördes sammanlagt 3 508 intervjuer via internet med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng