2020-01-01

Livsmedelsverket ska utreda vad vi behöver äta under höjd beredskap

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att utreda vilken kost som tillgodoser näringsfysiologiska krav i händelse av höjd beredskap. Utgångspunkten är att Försvarsberedningen anser att Sverige behöver bygga upp en livsmedelsberedskap för att kunna förse civilbefolkningen och Försvarsmakten med nödvändiga förnödenheter vid höjd beredskap och ytterst krig.

Försvarsberedningen har tidigare föreslagit att totalförsvaret ska planera för att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och vårt närområde, och krig under delar av tiden. Importen och exporten av bland annat livsmedel bedöms vara påverkad. En livsmedelsberedskap behöver byggas upp enligt Försvarsberedningen. Genom uppdraget till Livsmedelsverket syftar regeringen att få ytterligare underlag för den fortsatta utvecklingen av ett stärkt civilt försvar.

– Vad och hur mycket vi behöver äta i händelse av en säkerhetspolitisk kris är ett viktigt ingångsvärde för den fortsatta planeringen av totalförsvaret och livsmedelsberedskapen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget till Livsmedelsverket ges i regleringsbrevet för 2020 och ska slutredovisas till regeringen senast den 1 december 2021.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan