2018-11-19

Liten ökning av den upplevda otryggheten i Lund

Trots en liten ökning av det totala otrygghetsindexet uppfattas Lund fortfarande som en trygg stad.

Nu är resultatet för 2018 års trygghetsmätning klar. Det är lokalpolisen i Lund som tillsammans med Lunds kommun undersöker hur trygga - eller otrygga - invånarna känner sig inom olika delar av kommunen. Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ”närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ”alarmerande påtagligt problem”. Lunds kommun hamnar på ett totalindex av 1,53.

– Det är glädjande att konstatera att Lundaborna är fortsatt trygga och att de verkar lita på Lundapoliserna, säger lokalpolisområdeschef Patrik Isaksson.

Trots en svag ökning av det totala indexet uppfattas Lund fortfarande som en trygg stad. Utsattheten för fysiskt våld är låg, och en väldigt hög andel har inte utsatts för något brott alls under det gångna året. Lund har väldigt bra siffror i jämförelse med andra kommuner i polisregion Syd.

– Det här är ett bra underlag för oss när vi utvecklar kommunens trygghetsarbete. Det finns en positiv utveckling på flera områden, vilket är glädjande, men också negativa tendenser som vi måste ta på allvar. Lunds kommun ska ta trygghetsfrågorna på största allvar och vi kommer bland annat att införa kommunala ordningsvakter, kameraövervakning på brottsutsatta platser och märk-DNA för att minska antalet inbrott, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Förbättrat resultat ses framför allt i Lunds centrum, i Södra Sandby och på Norra Fäladen. På alla dessa ställen har särskilda insatser gjorts från både polis och kommun under det gångna året.

På Klostergården går utvecklingen åt andra hållet, där resultatet för flera problemområden uppvisar ett sämre resultat jämfört med i fjol, även om förändringen är liten och siffrorna fortfarande är förhållandevis låga.

I de östra delarna av kommunen (Dalby, Veberöd, Genarp) har det skett en viss ökning av den upplevda otryggheten, trots att utsattheten för brott är låg. I dessa områden är också invånarna minst nöjda med polisens arbete mot lokala problem.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng