2017-07-11

Liberalerna positiva till att renodla polisens uppgifter

– Vi har sedan 1,5 år tillbaka drivit frågan om att renodla polisens arbete generellt sätt, säger Liberalernas rättspolitiska talesperson Roger Haddad.

– Vi har sedan 1,5 år tillbaka drivit frågan om att renodla polisens arbete generellt sätt, säger Liberalernas rättspolitiska talesperson Roger Haddad.

Fler poliser med renodlade arbetsuppgifter, ordningsvakter under en övergångsperiod och enklare regelverk för att sätta upp säkerhetskameror. Det är några av de lösningar som Liberalerna föreslår för att öka tryggheten i Sverige.
– Flera av de uppdrag som polisen gör idag ska inte ligga på polisen överhuvudtaget, säger Roger Haddad, ledamot i Justitieutskottet och Liberalernas rättspolitiska talesperson.
Inför det ovissa valet nästa år har riksdagspartierna vässat sina utspel i trygghetsfrågorna. Liberalerna utgör inget undantag. Den 18:e mars gick partiet ut med fem förslag för ökad trygghet. Däribland att riva upp stora delar av polisreformen, utöka med 2000 fler poliser i yttre tjänst. Partiet vill också avsätta 1.3 miljarder extra för att höja polislönerna.

Dessutom vill man att polisen inom fem till sju år ska vara 5000 fler till antalet än vad man är idag. I väntan på att poliserna ska blir fler avser man att avsätta 500 miljoner kronor per år för att stärka upp polisen med trygghetsvakter som ska avlasta polisen ute i kommunerna.

Att låta ordningsvakter sköta delar av polisens uppgifter är i dagsläget en "temporär lösning" för att hantera det faktum att det inte finns tillräckligt med poliser för att hantera problemen som vuxit fram i samhället.

– Vi har sedan 1,5 år tillbaka drivit frågan om att renodla polisens arbete generellt sätt. Flera av de uppdrag som polisen gör idag ska inte ligga på polisen överhuvudtaget. Sen har vi sagt att vi är beredda att upphandla motsvarande 400 miljoner kronor som vi tror skulle kunna skötas av andra aktörer.

I Landskrona kommun har man redan provat på att använda sig av ordningsvakter som ett underlättande komplement till polisen. Utfallet har varit lyckat och Liberalerna har haft Landskrona kommun som modell för sin satsning.

– Jan Björklund var nere där tidigare i år och deras erfarenheter är positiva. Dels vad gäller synligheten men också att det påverkat trygghetsarbetet positivt. De har jobbat väldigt systematiskt. Men det är inte garanterat att man löser alla problem bara för att man sätter in ordningsvakter, säger han.

Kan ordningsvakter som avlastar polisen bli en naturlig del i hur man löser de nuvarande problem som finns med polisens bristande resurser?
– Vi har sagt det att vi är öppna för att titta på mandatet. Men vi har inga konkreta förslag idag om att lyfta bort två-tre arbetsuppgifter hos polisen och ge dem till privata aktörer.

Vilka typer av de tidskrävande arbetsuppgifter som polisen utför idag skulle kunna vara tänkbara arbetsuppgifter att lägga ut på privata bolag?
– Det har varit mycket fokus på handräckning, där kan man absolut låta det privata gå in och hjälpa till för det tar upp oerhört mycket tid och energi från polisen. Det är ett stort problem att polismyndigheten får ägna sin dyrbara tid åt att skjutsa personer fram och tillbaka i ärenden som egentligen faller under socialtjänsten eller psykiatrin.

– Det kan också handla om att ta hantera berusade personer. Där tycker jag, att om de inte är farliga, så kan jag tänka mig att det kan vara en bra uppgift.

En annan trygghetsskapande åtgärd är säkerhetskameror. Liberalernas Roger Haddad berättar att han satt med i den alliansregering som drev igenom kameraövervakningslagen från 2013 och att det lättats upp en del jämfört med tidigare, även om det återstår mer arbete:

– Det är fortfarande så att det i utsatta områden och särskilt utsatta områden fortfarande är svårt att få tillstånd och även om du får det överklagas det eller ifrågasätts relativt snabbt av Datainspektionen. Det är därför vi har föreslagit och drivit på i riksdagen att det ska bli lättare att sätta upp kameror i brottsutsatta områden och även i brottsförebyggande syfte och det var också därför vi välkomnade regeringens utredning.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan