2012-04-19

Lättare kameraövervaka tunnelbanan

Datainspektionen yttrar sig nu om det kompletterade underlaget till en ny kameraövervakningslag. Myndigheten håller med om att det ska bli lättare att kameraövervaka tunnelbanan.
En utredning har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till ny kameraövervakningslag som ska samla alla bestämmelser om kameraövervakning som idag finns i två olika lagar, nämligen lagen om allmän kameraövervakning och personuppgiftslagen.
Datainspektionen yttrade sig om förslaget under 2010 och yttrar sig nu över det kompletterande underlag som tagits fram till lagförslaget. Myndigheten är kritisk till att kameraövervakning ska kunna införas i parkeringshus utan tillstånd, däremot delar Datainspektionen utredningens mening att det ska kunna bli lättare att kameraövervaka i tunnelbanan eftersom människor ofta kan känna sig mer utsatta där än på andra platser.

Datainspektionen välkomnar att sekretesskyddet stärks för bildmaterial från kameraövervakning och att villkoren för att lämna ut bildmaterial från kameraövervakning har specificerats och förtydligats.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan