2024-05-27

Lantmäteriet akutstängde e-tjänster

Sekretessbelagd information från Lantmäteriet har legat öppen. Nu stängs tillgången till viss information i ett antal av Lantmäteriets digitala tjänster.

Bakgrunden är att Lantmäteriet har uppmärksammat brister i myndighetens hantering i utlämnandet av allmänna handlingar, som har medfört att även sekretessbelagd information har funnits tillgänglig i vissa av Lantmäteriets externa digitala tjänster.

Av säkerhetsskäl är det inte möjligt för Lantmäteriet att uttala sig om vilken typ av information som har lämnats ut, och inte heller i vilken grad den utlämnade informationen har åsamkat samhället någon skada. Det går heller inte att säga något om vem eller vilka som har laddat ner den sekretessbelagda informationen, menar Lantmäteriet.

De nu vidtagna åtgärderna medför att åtkomsten till information i vissa av Lantmäteriets digitala tjänster begränsas framöver. Det kommer inte längre vara möjligt att ladda ner handlingar och information direkt ur vissa av Lantmäteriets digitala tjänster. Utlämnandet av informationen görs i stället via kundcenter. Det innebär att utlämnandet av viss information kan komma att ta längre tid än förut.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng