2018-01-19

Lagring av videoövervakningsdata omsatte 1,7 miljarder dollar 2017

I takt med en allt större efterfrågan på säkerhetskameror ökar marknaden för lagringslösningar.

Enligt IHS Markit-prognoser kommer över 130 miljoner säkerhetskameror levereras på den globala marknaden under 2018.

Videoövervakningsbehovet har ökat markant sedan 2006 då färre än 10 miljoner kameror levererades. Den växande efterfrågan samt ökad prestanda i enheterna har också satt fart på försäljningen av produkter som lagrar videokamerornas data. Marknaden för externa lagringssystem (SAN, NAS och extern DAS) beräknas ha varit värd 1,7 miljarder dollar 2017 och den förväntade tillväxttakten är högre än den som gäller för själva kamerorna.

Precis som med marknaden för videoövervakningsutrustning är den största regionala marknaden för dessa lagringssystem Kina. Här har regeringen investerat i safe city-program och expansion i underliggande IT-infrastruktur som ett led i den ekonomiska politik som Xue Liang-programmet innefattar. Många av de kinesiska inhemska videokontrollleverantörerna hanterar denna efterfrågan med sina egna IP SAN-system som installeras i regionala övervakningsdatacenter.

Kinesiska leverantörer har också börjat sälja dessa externa lagringssystem tillsammans med annan videoövervakningsutrustning på tillväxtmarknader i Sydostasien, Mellanöstern och Afrika. På dessa marknader erbjuder de konkurrenskraftiga priser jämfört med befintliga IT-lagringsleverantörer som direkt eller indirekt kan adressera övervakningsmarknaden.

Videoövervakningsmarknaden erbjuder leverantörer av lagringslösningar högre potentiella tillväxtmöjligheter än många traditionella lagringsmarknader. Där konkurrerar lagringsmaskinvaran med lösningar baserade på molninfrastruktur, vilket inte gäller videoövervakningsindustrin i samma utsträckning. Molnbaserade videoövervakningslösningar för massmarknaden har ännu inte tagit riktigt fart. Men videolagringsbehovet för videoövervakning är likafullt stort.

Läs mer om IHS Markit-undersökningen härLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng