2018-04-13

Lagändringar ska stoppa nätdrogerna

Med snabbare narkotikaklassning av nya psykoaktiva substanser vill regeringen stoppa försäljningen av så kallade nätdroger. I en proposition till Riksdagen lägger man fram flera förslag för att snabba på och effektivisera klassificeringsprocessen.

– Problemet med nätdroger är oerhört allvarligt. Det är oacceptabelt att unga lätt kan få tag på den här typen av droger lagligt på nätet. Med en snabbare och effektivare process för att narkotikaklassa nätdroger minskar vi risken för att unga får tag i dem, blir beroende och i värsta fall dör, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Till exempel får Folkhälsomyndigheten mer resurser för att bevaka och utreda nya substanser. Vi ger också polisen möjlighet att göra anonyma inköp för att snabbare komma över nya substanser, säger socialminister Annika Strandhäll.

I oktober 2015 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att göra en bred översyn av problemen med nya psykoaktiva substanser, så kallade nätdroger. Utifrån översynen föreslås nu följande lagändringar i propositionen:

Anonyma inköp
Polismyndigheten får göra anonyma inköp av nya psykoaktiva substanser. Tiden det tar för myndigheterna att få tillgång till substanserna är av stor betydelse för hur länge substanserna kan säljas lagligt, och anonyma inköp kan därmed bidra till snabbare klassificering.

Utökad möjlighet att dömas till ansvar
Den som av grov oaktsamhet hanterar varor som omfattas av lagen om förbud för vissa hälsofarliga varor ska kunna dömas till ansvar. Det innebär att den som hanterar hälsofarliga varor genom att tillexempel föra in dem i landet eller säljer dem ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Utökade resurser
Folkhälsomyndigheten ska ges utökade resurser för arbetet med klassificering av nya psykoaktiva substanser. En långsiktigt stärkt finansiering ger myndigheten möjlighet att utveckla och effektivisera arbetet och därmed snabbare kunna klassificera nya nätdroger som kommer ut på den svenska marknaden.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2019.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng