2018-11-28

"Kustbevakningen ska få utökade befogenheter"

Regeringen föreslår att Kustbevakningen ska få utökade befogenheter och ett utökat ansvar för brottsbekämpning och ordningshållning till sjöss.

Den nya lagen medför att Kustbevakningen på egen hand kommer att kunna utreda vissa brott till sjöss, till exempel fiskeribrott. Kustbevakningen kommer också att få utökade möjligheter att stödja Polismyndighetens och Tullverkets arbete med brottsbekämpning som inte är direkt sjörelaterade, till exempel våldsbrott som begås till sjöss.

Samtidigt stärker förslaget också polismäns befogenheter till sjöss. Polismän ska få rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål under samma förutsättningar som i dag gäller för genomsökning av fordon. Det har blivit allt vanligare att personer med koppling till organiserad brottslighet skaffar sig båtar för att använda i olika sammanhang, vilket medför en risk att bland annat illegala vapen förvaras där.

Den nya kustbevakningslagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 april 2019.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng